Waarom DHL Express Breakbulk een industriële meerwaarde is

DHL Express Breakbulk

DHL Express Breakbulk biedt deur-tot-deur-leveringen van zendingen die worden samengevoegd in het herkomstland en gezamenlijk van de ene douanezone naar de andere worden getransporteerd. Vervolgens splitst DHL de zendingen in het bestemmingsland voor levering op verschillende adressen binnen hetzelfde land of binnen dezelfde douane-unie.

Voor welke industrieën is DHL Express Breakbulk een must?

De samengevoegde zending wordt als één zending ingeklaard bij aankomst op de terminal van bestemming. Het spreekt voor zich dat het hier om grote ladingen gaat, waarbij een samenvoeging van de lading aanzienlijke prijsvoordelen biedt. Deze deur-tot-deur-leveringen bewijzen onder meer hun meerwaarde in volgende sectoren:

  • Automobielindustrie
  • Hightech
  • Techniek en productie
  • Consumentenproducten en -diensten

Hoe gaat het concreet in zijn werk?

In het land van oorsprong worden diverse zendingen met dezelfde inhoud gecombineerd via één vrachtbrief, zodat één samengevoegde zending ontstaat. Deze samengevoegde zending wordt vervoerd naar het bestemmingsland en als één zending ingeklaard met een commerciële factuur. Daarop staat in detail de inhoud van elke afzonderlijke zending omschreven. Bij aankomst op de bestemming wordt de samengevoegde zending dan weer opgesplitst in afzonderlijke zendingen, waarna ze uiteindelijk op tijd en in goede staat op hun eindbestemming aankomen.

Geen opslagkosten

Aangezien de zendingen door DHL worden opgesplitst voor directe levering aan elke ontvanger, hoeft u als klant niet te investeren in tijdelijke opslag. Hierdoor wint u niet alleen tijd, maar bespaart u ook aanzienlijk.

Graag meer informatie? Neem snel contact op!