Wat zijn je rechten als verzender of ontvanger van een postpakket?

Wat zijn je rechten als verzender of ontvanger van een postpakket?

Een verzending die nooit aankomt? Het komt jammer genoeg weleens voor. Wat kun je als verzender of ontvanger doen als een pakket verloren gaat of beschadigd is?

Pakket kwijt of beschadigd?

Heb je een pakket verstuurd en komt het maar niet aan bij de bestemmeling? Of wacht je zelf wanhopig op een verzending? De kans bestaat dat jouw pakket verloren is gegaan. Wanneer het pakket afkomstig is van een bedrijf of een webwinkel, kun je het best eerst contact opnemen met die partij. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de goede verzending, en jij hebt recht op een schadevergoeding.

In de andere gevallen kun je contact opnemen met de klantendienst van het post- of koerierbedrijf. Je hebt het recht om een onderzoek te vragen. Loopt dat niet zo vlot als gehoopt? Dan staat de ombudsdienst voor de postsector aan jouw kant: deze dienst kan de koerierdienst aansporen om alsnog een onderzoek te starten naar het verloren pakket.

Een beschadigd pakket ontvangen is evenmin prettig. Als je merkt dat de verpakking beschadigd is, meld je die schade het best zo snel mogelijk, eventueel al bij de koerier zelf. Als je het pakket al hebt aanvaard, moet je zeker foto’s nemen van de kapotte verpakking en inhoud. Contacteer de verzender voor een schadevergoeding of een nieuwe verzending.

Je rechten als verzender of ontvanger onder de verdragen van Warschau en Montréal

Heb je al gehoord van het Verdrag van Warschau? Die conventie uit 1929 regelt al bijna negentig jaar lang de rechten van verzenders en bestemmelingen van luchtpostpakketten. Eenvoudig gesteld is iedere klant voor maximaal 25 dollar per kilogram verzekerd in het geval van transport via vliegtuig en voor maximaal 12 dollar per kilogram bij transport over de weg. Sinds de Conventie van Montréal in 2003 in werking trad, is de regeling bijgestuurd en is de maximumschadevergoeding begrensd op 1.100 euro per dag.

Extra verzekering

Wat zijn je rechten als verzender of ontvanger van een postpakket?

Bovenvermelde procedures beschermen je tegen bepaalde financiële verliezen, maar ze volstaan niet wanneer je erg waardevolle spullen of documenten verzendt. Op alle verzendingen met een hoge waarde neem je het best een extra verzekering.