Sudan en Cuba voortaan onderworpen aan de VN opgelegde sancties

Concreet betekent dit dat DHL Express de beslissingen van de Verenigde Naties respecteert, en bijgevolg geen goederen verstuurt die door de VN verboden of gevaarlijk zijn.

DHL Express blijft uiteraard wel tot uw dienst voor de verzending van niet-verboden goederen naar Sudan en Cuba en zal de volgende procedures volgen:

  •  Voor elke zending naar Sudan en Cuba dient u een ‘Sanctions Warranty and Indemnity Letter’  te ondertekenen. Klik hier om de Sanctions Warranty and Indemnity Letter te downloaden.
  •  Overhandig dit document aan de DHL koerier die uw zending komt afhalen. Als dit document uw zending niet begeleidt, kan deze geblokkeerd worden en vertragingen oplopen.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze klantendienst op het nummer 02 715 50 50.