Maak kans op een iPhone 8 met DHL Express Easy

Phone

Wat is DHL Express Easy?

DHL Express Easy is een product voor particulieren zonder DHL-klantnummer die een internationale zending met spoed willen versturen. DHL Express Easy wordt verkocht via DHL ServicePoints: DHL Service Centers en externe shops.

De belangrijkste kenmerken van DHL Express Easy zijn:

  • Geschikt voor documenten en pakketten
  • Snelle levering transittijden Europa 1-3 dagen en wereld 1-4 dagen
  • Prijzen vanaf 17 euro
  • Inclusief DHL-verpakking
  • Verzekering optioneel
  • Track & trace via DHL website
  • Handtekening bij ontvangst
  • Verkoop in DHL Service Points = zending wordt klaargemaakt en betaald in het winkelpunt

 

Grijp nu je kans en WIN WIN WIN!

Wil je graag je familie verrassen aan de andere kant van de wereld? Of heb je een andere zending te versturen? Begeef je snel naar het dichtstbijzijnde DHL ServicePoint in je buurt en maak kans op een iPhone 8! Ook vanuit onze tijdelijke Pop-up in het Centraal station van Antwerpen kan je terecht om snel, eenvoudig en betrouwbaar je pakjes naar elke plek in België of in de wereld te versturen met DHL Express Easy.

De actie loopt van 08/11/17 t.e.m. 30/12/17.

 

 

Hieronder de voorwaarden van onze speciale ‘iPhone’ actie in onze DHL Express pop-up store van Antwerpen en onze DHL Express ServicePoints van België.

ARTIKEL 1
De naamloze vennootschap DHL International N.V. met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Woluwelaan 151, organiseert een speciale ‘iPhone’ actie in onze DHL Express pop-up store in het Centraal Station van Antwerpen en in onze DHL Express ServicePoints in België. Deze actie loopt van 8 november tot en met 30 december 2017.

ARTIKEL  2
Deze wedstrijd is open voor elke persoon die woont of op bezoek is in België.

Deelname is gratis.
Meerdere deelnames per persoon zijn toegelaten.
Om deel te nemen dient de deelnemer in onze DHL Express pop-up store gelegen in het Centraal Station van Antwerpen of in onze DHL Express ServicePoints van België te komen en een nationale of internationale zending te doen met DHL Express Easy service. En dit ten laatste op 30 december 2017.

ARTIKEL 3
Medewerkers van de groep Deutsche Post DHL, DHL Express en andere bedrijven die bij de totstandkoming van de actie zijn betrokken, zijn uitgesloten van deelname.

ARTIKEL  4
De enige prijs van deze actie is 1 iPhone 8.
De prijs dient afgehaald te worden in ons hoofdkantoor te Diegem – Woluwelaan 151.
De bepaling van de winnaar zal vóór 10 januari 2018 plaatsvinden.

ARTIKEL  5
Indien er meerdere correcte antwoorden zijn op de schiftingsvraag, zal de datum en het uur van de binnenkomende antwoorden doorslaggevend zijn om de winnaars de identificeren.
DHL International N.V. en al wie bij de actie betrokken is, kan niet worden aansprakelijk gesteld voor ongevallen, laattijdige leveringen, kosten of enigerlei schade, van welke aard of door welke oorzaak dan ook, die verband houden met deelname aan de actie, de prijstoekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs, in welke vorm dan ook. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of hun gemachtigden. Alleen de deelname van personen die voldoet aan alle vermelde bepalingen, wordt in aanmerking genomen.

ARTIKEL  6
Om in aanmerking te komen voor deze prijs, moeten de deelnemers beantwoorden aan de bovenstaande voorwaarden.
DHL houdt zich het recht voor personen uit de wedstrijd uit te sluiten en gerechtelijke stappen te ondernemen als daar een gegronde reden voor is, zoals het schenden van het wedstrijdreglement of poging tot manipulatie.
De prijs kan in geen enkel geval overgedragen, omgewisseld of in baar geld uitbetaald worden.
Voor zover mogelijk wordt er geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement. Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing en eventuele geschillen zullen aan een Duitse rechtbank worden voorgelegd.
ARTIKEL  7

De organisatoren behouden zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorzienbare omstandigheden of omstandigheden buiten hun wil daartoe aanleiding geven. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, om redenen buiten hun wil, onderbroken, uitgesteld of geannuleerd moet worden.
De organisator wijst iedere aansprakelijkheid af voor welk technisch gebrek dan ook, van welke aard dan ook, zoals een gebrekkige overdracht van informatie.
Deelnemers kunnen vrij en geheel onder eigen verantwoordelijkheid deelnemen aan de wedstrijd.

ARTIKEL  8
DHL International N.V. behoudt zich het recht voor de prijs aan de winnaar zelf te overhandigen en de naam van de winnaar alsmede foto’s van de prijsoverhandiging te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zoals interne of externe nieuwsbrieven.

ARTIKEL  9
Deelname aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer dit reglement onvoorwaardelijk aanvaardt. Er is geen enkele betwisting mogelijk m.b.t. de formulering van de vragen of de antwoorden erop.

ARTIKEL  10
In geval van betwisting of indien zich niet door het reglement voorziene gevallen voordoen, hebben de organisatoren het recht alle nodige beslissingen te treffen om het goede verloop van deze actie te verzekeren. Hun beslissingen zijn bindend en onherroepelijk.

ARTIKEL  11
Overeenkomstig de voorschriften van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zullen de gegevens van de deelnemers opgenomen worden in een database bestemd voor de organisatie van de wedstrijd en de promotie van producten van DHL International N.V., die de verwerking ervan verzorgt. Door het wedstrijdformulier in te vullen en online terug te sturen stemt u in met dit beperkt gebruik van uw gegevens.

Deelnemers hebben recht van inzage en wijziging met betrekking tot hun gegevens en beschikken tevens over de mogelijkheid zich te verzetten tegen gebruik ervan voor marketingdoeleinden. Om uw gegevens te laten verwijderen, gelieve een e-mail te sturen naar be.expressevents@dhl.com.