ACCORD COMMERCIAL UE-CANADA

CETA

 

 

L’accord commercial entre l’UE et le Canada entre en vigueur

 

Version anglaise:

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation n° … (²)), declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (³) preferential origin.

Version néerlandaise:

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr… (²)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn uit… (³).